0

سبد خرید شما خالی است!

گالری سنگ

شمع معطر 37 لو د بلشاس ایو سن لوران

YSL

این شمع معطر دارای رایحه عطر37 لو د بلشاس ایو سن لوران است.

نت های عود و چوب بوی برجسته تری در این شمع دارند.

165 گرم

زمان سوختن: در حدود 45 ساعت