0

سبد خرید شما خالی است!

هرم عطر چیست؟

هرم عطر چیست؟

عطرها ترکیباتی پیچیده از عناصر شیمیایی و طبیعی هستند. فرمول اصلی هر عطر رازی پنهان است که حتی اگر آشکار شود غالبا مبهم خواهد بود. در عوض این ساختار پیچیده با استعاره ای از موسیقی که به سادگی قابل درک است بیان می شود.

 

تفاوت نت و آکورد

اصطلاحات موسیقی در عطرسازی به عنوان استعاره ای برای شکل گیری یک رایحه استفاده می شود. نت، هر رایحه مجزای قابل تشخیص است که عطر را شکل می دهد، حال آنکه به هارمونی این رایحه ها کنار یکدیگر آکورد می گویند. به طور خلاصه نت ها شاخص و توصیفگر هر رایحه مجزا از عطر هستند و هنگامی که کنار یکدیگر قرار می گیرند تا عطری خاص را بیافرینند نقش آکورد را دارند؛ درست شبیه یک ترکیب موسیقی.

 

تبخیرپذیری و چرخه دوام عطر

تا به حال به این نکته توجه کرده اید که عطر شما در طول روز یک بوی ثابت ندارد و به مرور زمان رایحه آن تغییر می کند؟ این به این دلیل است که امکان استشمام تمام نت ها در یک زمان وجود ندارد. ترکیبات متفاوتی که در ساخت هر نت به کار گرفته شده اند دارای سطوح تبخیرپذیری متفاوتی هستند؛ گرمای بدن سبب تبخیر می شود و با تبخیر شدن این ترکیبات، رایحه هر نت قابل استشمام خواهد بود.

اولین نت هایی که استشمام می شوند جزو تبخیرپذیرترین دسته هستند و به سرعت نا پدید می شوند سپس دسته بعدی جایگزین آن ها می شوند. این روند تا جایی که آخرین سطح نت ها آشکار شوند و چند ساعت دوام بیاورند، ادامه پیدا می کند. به این پروسه چرخه دوام عطر می گویند.

 

هرم عطر

هرم عطر مفهومی است که از آن برای مجسم کردن چرخه دوام یک عطر استفاده می شود. نت های مختلف بر اساس تبخیرپذیری دسته بندی می شوند تا تفاوتی شاخص بین هر مرحله ایجاد کنند. این نت ها به ترتیب بیشترین تبخیرپذیری تا کمترین تبخیرپذیری به سه دسته تقسیم می شوند:

نت آغازی(رایحه آغازی): این گروه اولین نت هایی هستند که پس از استفاده عطر حس می شوند و خیلی سریع تبخیر می شوند. این نت ها دوام کوتاهی دارند اما تند و قوی هستند و اولین تاثیر را بر مخاطب می گذارند.

نت میانی(رایحه میانی): هنگامی که نت های آغازی ناپدید می شوند، نت های میانی آشکار می شوند. این نت ها نا پایدار هستند و برای پنهان کردن نت پایانی طراحی شده اند چون نت های پایانی برای جا افتاده شدن به زمان نیاز دارند و در ابتدا مطلوب نیستند.

نت پایانی( رایحه پایانی): این نت ها پایه و اساس یک عطر هستند و رایحه با دوام آن ها همراه نت های میانی آکورد عطر را شکل می دهند.  دوام یک عطر بر اساس نت های پایانی تعیین می شود.